• Samorząd Uczniowski

   Samorząd Uczniowski

   21.11.2021 23:32
   Czym jest samorząd?
   • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy. 

    

   • Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów

    

   • Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

   źródło: CEO

    

   Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. 

   Odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych.

   Współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły.

   Ściśle współpracuje z samorządami klasowymi.

  • Wybraliśmy sobie rząd

   Wybraliśmy sobie rząd

   15.11.2022 19:33
   RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   W dniu 7 października odbyły się na terenie naszej szkoły wybory przedstwicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego. Demokratyczne wybory poprzedzone były kampanią wyborczą gdzie kandydaci na plakatach i w audycjach radiowych prezentowali swoje programy wyborcze. 

   Społeczność uczniowska wybrała następujących kandydatów na stanowiska:

   Przewodniczący: Tymoteusz Babiuch

   Zastępca: Kajetan Tkaczyk

   Zastępca: Piotr Sala

   Opiekunowie: Urszula Osadzińska, Bartłomiej Nowak

    

   Naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta reprezentują:

   Olga Kiszczak i Kajetan Tkaczyk

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
    • 33 842-39-54
    • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim 32-602 Oświęcim Poland
    • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
  • Galeria zdjęć

    brak danych