• Historia szkoły w pigułce

   •  

    • Początki obecnie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu łączą się ze Szkołą Podstawową nr 2 mieszczącą się od roku szkolnego 1950/1951 w nowym budynku przy ulicy Olszewskiego.
     Ze względu na dużą liczbę uczniów na mocy decyzji Wydziału Oświaty w Oświęcimiu z dniem 1 września 1957 roku powołano do życia nową, ósmą już w mieście, siedmioklasową szkołę podstawową. Nowo utworzona szkoła korzystała z drugiego piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ale już w październiku 1957 roku ruszyły prace przy alei Słowackiego. Budowa postępowała szybko i we wrześniu 1958 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło jednak dopiero 31 stycznia 1959 roku i tę datę uznaje się za początek samodzielnego istnienia Szkoły Podstawowej nr 8.

     

    • Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, co nastąpiło 15 grudnia 1967 roku w dziesięciolecie szkoły. Jednocześnie komitet obchodów rocznicy, zakład opiekuńczy i Komitet Rodzicielski podjęły decyzję o ufundowaniu sztandaru oraz granitowej tablicy pamiątkowej z podobizną patronki. Następny ważny moment to nadanie placówce w dniu 21 sierpnia 1976 roku statusu Szkoły Sportowej, która powstała na bazie istniejących od roku szkolnego 1974/75 klas sportowych – najpierw pływackich, później także łyżwiarstwa figurowego.

     

    • Wkrótce zaczęto odnotowywać znaczące sukcesy sportowe w kraju, a nawet w Europie. Najlepsze wyniki odnosili m.in. Zbigniew Grochowski, Magdalena Saternus, Grażyna Dziedzic, Aneta Chmelik. W 1982 r. szkoła uzyskała status Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a wkrótce przekształcono ją w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, aby umożliwić uczniom sportowcom kontynuację nauki na poziomie szkoły średniej i zdanie matury bez zmiany szkoły. Zespół składał się ze Szkoły Podstawowej nr 8 (stanowiły ją klasy sportowe uprawiające pływanie, łyżwiarstwo figurowe i hokej, a także klasy niesportowe) oraz Liceum Ogólnokształcącego Sportowego (w którym powstały później również klasy niesportowe). Licealiści z klas sportowych wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami w pływaniu (np. Joanna Gierek, Dominik Matuzewicz czy Małgorzata Galwas) lub w jeździe figurowej na lodzie. Szkoła funkcjonowała w tym kształcie do 1996 r. Najbardziej utytułowanym absolwentem szkoły jest olimpijczyk, mistrz świata na 200 m stylem motylkowym Paweł Korzeniowski. Dla zrozumienia ogromu wysiłku wszystkich, którzy tworzyli placówkę, należy powiedzieć, że tylko pływacy zdobyli do 1988 roku w Mistrzostwach Polski Seniorów 163 medale, w tym 53 złote, 37 srebrne i 73 brązowe. Duże sukcesy odnotowała także sekcja jazdy figurowej na lodzie (zwłaszcza Przemysław Noworyta, Karina Steizer, Katarzyna Chojniak, Anna Wikłacz, Janusz Komendera, Anna Jurkiewicz), która do 1988 r. zdobyła 22 złote medale, 18 srebrnych i 8 brązowych. Największą do dziś sławą sekcji jest wychowanek szkoły Mariusz Siudek.

     

    • Po przejęciu szkół podstawowych przez gminy we wrześniu 1996 roku zapadła decyzja o rozdzieleniu szkoły podstawowej i średniej. Liceum Ogólnokształcące przeniesiono do budynku dawnego Technikum Chemicznego przy ul. Bema, natomiast w lokum przy alei Słowackiego pozostały Szkoła Podstawowa
     nr 8 oraz Szkoła Podstawowa Sportowa, które do końca roku szkolnego 1998/99 tworzyły Zespół Szkół Podstawowych. W związku z reformą oświaty zmianie uległa po raz kolejny struktura szkoły. 3 marca 1999 r. zapadła decyzja o utworzeniu Zespołu Szkół nr 1, który stanowią Szkoła Podstawowa Sportowa oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 z klasami sportowymi. Jedocześnie założono 4 stopniową likwidację obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, który to proces zakończył się w czerwcu 2004 r.

     

    • Dzięki autorskiemu programowi nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 śp. Henryka Bieniasza od września 2001 r. w szkole istniały pierwsze w Polsce i na świecie klasy gimnazjalne z dodatkowymi zajęciami z brydża sportowego oraz Uczniowski Klub Sportowy „Jocker” zrzeszający zawodników, ich rodziców i sympatyków. Brydżyści odnosili liczne sukcesy, np. wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski: Aleksandra i Joanna Byra oraz Przemysław Kurzak i Maciej Śliwiński. Najbardziej utytułowani wśród nich to: Kamila Wesołowska Mistrzyni Świata Juniorów i Mistrzyni Europy Juniorów oraz Artur Janeczko – Wicemistrz Świata Juniorów. Również działająca w szkole grupa teatralna wpisała się już swoimi spektaklami w OCK w kalendarz imprez na terenie miasta. Nasi uczniowie z powodzeniem startują także w konkursach recytatorskich, wokalnych i teatralnych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, współpracują z aktorami i reżyserami scen krakowskich, Teatrem Ludowym w Nowej Hucie oraz Teatrem Witkacego w Zakopanem.

     

    • W 2003 r. szkoła zdobyła tytuł SZKOŁY Z KLASĄ, a w 2004 zaszczytne miano SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. W 2010 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Posiada tytuły: „Szkoły Odkrywców Talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów”. Współpracuje w ramach „Akademii Przyszłości” z wolontariuszami udzielającymi pomocy w nauce uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mogą także uczestniczyć w innych imprezach integrujących wolontariuszy i beneficjentów projektu.
     W r. 2013 otrzymaliśmy certyfikat za udział w międzynarodowym projekcie „Nauka – Sztuka – Edukacja, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu diagnozy metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie” i wdrażanie go w edukacji wczesnoszkolnej, a w 2014 r. certyfikat „Szkoła w ruchu”.

     

    • Kolejna zmiana na kartach historii naszej szkoły to likwidacja gimnazjum na mocy ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku. Od tej dany wygaszone zostaje Miejskie Gimnazjum nr 1, oraz dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 8 w Oświęcimiu. 

     

    • Szkoła w 2018 roku przystąpiła do realizacji ministerialnego projektu „Aktywna tablica’, dzięki któremu dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne oraz sprzęt komputerowy. 

     

    • Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie w roku 2018 nowo wybudowanej hali sportowej, która w swym założeniu ma wspierać rozwój sportowy szkoły oraz służyć miastu. Nowa hala sportowa pozwoli uczniom poszerzać swoje możliwości i talenty w oparciu o profesjonalny sprzęt i zaplecze sportowe.

     

    • Na rok 2018 przypadło również wielkie świętowanie sześćdziesięciolecia istnienia szkoły o haśle "Sześćdziesiątka wiecznie młoda" w trakcie, których odbyły się imprezy towarzyszące takie jak "Gra miejska" i mecz piłki nożnej "Uczniowie kontra ojcowie".
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych