• Opłaty za obiady

    • Regulamin opłaty za obiady w szkole

     wpłaty bezgotówkowe dokonywane są od dnia 1 do 10 bieżącego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na konto:

     SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI nr 8
     OŚWIĘCIM Bank Spółdzielczy w Zatorze
     nr konta – 33 8136 0000 0031 0125 2000 0070

     W związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych od stycznia 2022 stawki za jednostkowy obiad wynoszą:
     klasy 1-4 SP - kwota 4,50 zł
     klasy 5 – 8 SP - kwota 5,50 zł
     klasy SMS (6a pływacy, 7b, 8a) - kwota – 8 zł
     W dniu 3 stycznia 2022r. otrzymają Państwo szczegółowe informacje o płatnościach za miesiąc styczeń.

     Nowy regulamin:

     Regulamin_korzystania_ze_stolowki_szkolnej(1).doc

    • Obiady MARZEC

    • Szanowni Państwo,
     informuję, że w miesiącu marcu 2022 odpłatność za obiady wynosi:
     klasy- 1a, 1b, 2a, 2b, 3b, 4a, 4b (grupa łyżwiarska) - kwota do zapłaty 103,50 zł

     klasa 4b (grupa piłkarska) - kwota do zapłaty 81 zł

     klasa 3a - kwota do zapłaty 99 zł

     klasy 5a, 5b, 6a, 7a, 7c, 8b - kwota do zapłaty 126,50 zł

     klasy SMS: 6a (grupa pływacka), 7b, 8a - kwota do zapłaty 184 zł
     Uczniowie klas 5- 8SP, którzy w dniach od 28.02 - 5.03.2022 r. przebywają na obozie sportowym w Zakopanem - kwota do zapłaty wynosi 99 zł

     W sprawach płatności i odliczeń proszę o kontakt z intendentem szkoły tel. 33 841 17 63

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • sekretariatsp8@eduoswiecim.pl
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych