• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

     • Wrzesień

      01.09.2022  –  rozpoczęcie roku szkolnego

      15.09.2022  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz.17.00

     • Listopad

      16.11.2022  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz. 17.00

     • Grudzień

      23.12. 2022 – 31.12.22 - zimowa przerwa świąteczna

     • Styczeń

      25.01.2023  –  konferencja klasyfikacyjna

      26.01.2023  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz. 17.00

      30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r. ferie zimowe

     • Marzec

      ... .03.2023 -  rekolekcje wielkopostne (termin po uzyskaniu informacji z parafii)

     • Kwiecień

      6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna

      19.04.2023  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-4 SP godz. 17.00

     • Maj

      12.05.2023 -  poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie nagannej zachowania

      23.05.2023  - egzamin ósmoklasisty – język polski

      24.05.2023  - egzamin ósmoklasisty – matematyka

      25.05.2023  - egzamin ósmoklasisty – język angielski

     • Czerwiec

      01.06.2023  -  obchody DNIA DZIECKA

       7.06.2023 -  przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych    ocenach rocznych

      14.06.2023  –  konferencja klasyfikacyjna

      23.06.2023  –  zakończenie roku szkolnego

      24.06.2023 –  31.08.2023  –  FERIE LETNIE - WAKACJE

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych