• Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

     • Listopad

      12.11. 2021 - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      17.11.2021  –  zebrania z rodzicami uczniów

      klas 1-4 SP godz. 17.00

      18.11.2021  –  zebrania z rodzicami uczniów

      klas 5-8 SP godz. 17.00

     • Grudzień

      08.12.2021  –  konsultacje dla rodziców w formie  online lub po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem telefonicznie lub stacjonarnie

     • 23.12. 2021 – 31.12.21 zimowa przerwa świąteczna

     • Styczeń

      12.01.2022  –  konferencja klasyfikacyjna

      13. 01.2022 – zebrania z rodzicami uczniów

      klas 1-4 SP godz. 17.00

      14. 01.2022 – zebrania z rodzicami uczniów

      klas 5-8 SP godz. 17.00

     • 17 – 30 stycznia 2022 r.– ferie zimowe

     • Marzec

      … .03.2022 –  rekolekcje wielkopostne (termin po uzyskaniu informacji z parafii)

      30.03.2022  –  konsultacje dla rodziców w formie  online lub po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem telefonicznie lub stacjonarnie (godz. 16.30 – 17.30)

     • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  wiosenna przerwa świąteczna

     • Maj

      02.05.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      13.05. 2022 –  poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie nagannej i nieodpowiedniej zachowania

      18.05.2022  –  zebrania z rodzicami uczniów

      klas 1-4 SP godz. 17.00

      19.05.2022  –  zebrania z rodzicami uczniów

      klas 5-8 SP godz. 17.00

      24.05.2022  – egzamin ósmoklasisty – język polski 

      (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)

      25.05.2022  – egzamin ósmoklasisty – matematyka

      (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)

      26.05.2022  – egzamin ósmoklasisty – język angielski 

      (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)

     • Czerwiec

      01.06.2022  –  obchody DNIA DZIECKA

      08.06.2022 –  przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych    ocenach rocznych

      15.06.2022  –  konferencja klasyfikacyjna

      17.06.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      22.06.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      24.06.2022  –  zakończenie roku szkolnego

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • sekretariatsp8@eduoswiecim.pl
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych