• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

     • Wrzesień

      04.09.2023  –  rozpoczęcie roku szkolnego

      20.09.2023  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz.17.00

     • Listopad

      22.11.2023  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz. 17.00

     • Grudzień

      23.12. 2023 – 01.01.24 - zimowa przerwa świąteczna

     • Styczeń

      31.01.2024  –  konferencja klasyfikacyjna

      07.02.2024  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz. 17.00

      12.02.2024 r. - 25 lutego 2024 r. ferie zimowe

     • Marzec

      ... .03.2024 -  rekolekcje wielkopostne (termin po uzyskaniu informacji z parafii)

     • Kwiecień

      24 marca – 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna

      24.04.2024  -  zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 SP godz. 17.00

     • Maj

      2.05.2024- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      15.05.2024 -  poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie nagannej zachowania

      15.05.2024  - egzamin ósmoklasisty – język polski

      16.05.2024  - egzamin ósmoklasisty – matematyka

      17.05.2024  - egzamin ósmoklasisty – język angielski

      25.05.2024 - obchody Dnia Dziecka

      31.05.2024- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     • Czerwiec

      5.06.2024 -  przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych    ocenach rocznych

      12.06.2024  –  konferencja klasyfikacyjna

      19.06.2024- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      21.06.2023  –  zakończenie roku szkolnego

      22.06.2023 –  31.08.2023  –  FERIE LETNIE - WAKACJE

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych