• ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

  • w Szkole Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu.

   „Celem nie jest wychowanie mistrza.

    Celem jest wychowanie ludzi

    kochających sport i aktywnie spędzanie czasu”

   Marta Gapińska

   W KLASACH OD 1 DO 3- Zajęcia sportowe z przewagą form zabawowych. Ukierunkowane są na stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego i poprawienie stanu zdrowia młodocianych sportowców. Celem jest opanowanie wzorcowej techniki podstawowych elementów łyżwiarskich i technicznych przygotowania ogólnego w formie gier i zabaw.

   ZAJĘCIA:

   2 x 45 minut zajęć z wychowania fizycznego z wychowawcą klasy

   realizacja podstawy programowej,

   6-9 x 45 minut zajęć na lodzie - nauczanie i doskonalenie podstawowych

   umiejętności łyżwiarskich,

   1 x 45 minut – gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia zapożyczone

   z innych dyscyplin, w szczególności z gimnastyki sportowej,

   1 x45 minut zajęć w wodzie – nauczanie i doskonalenie

   podstawowych umiejętności pływackich.

    

   W KLASACH OD 4 DO 8- Zajęcia sportowe z przewagą form ścisłych i specjalistycznych.  Doskonalenie wszechstronnego rozwoju fizycznego. Celem jest doskonalenie techniki elementów jazdy, skoków i piruetów.

   ZAJĘCIA:

   10 x 45 minut zajęć na lodzie i na sali - nauczanie i doskonalenie podstawowych

   umiejętności łyżwiarskich,

   W trakcie okresów szkoleniowych (przygotowawczy, przedstartowy, startowy, przejściowy) jest realizowana podstawa programowa klas od 4-8.

   Uczniowie mają zapewniony transport na zajęcia i do szkoły, jak również opiekę między zajęciami szkolnymi i treningowymi.

   Poprzez organizowane przez nas zajęcia oraz wykorzystywanie różnych form nauki, dzieci będą miały okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej, rozwijania twórczej inwencji za pomocą ruchu a przede wszystkim nabywania przeświadczenie o potrzebie ruchu i wyzwalania radości z czynnego uprawiania sportu. Wpojone w dzieciństwie nawyki na pewno zaprocentują w dalszym życiu każdego z nich. Zajęcia na lodowisku to tak naprawdę jedna wielka koordynacyjna zabawa. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale podczas jazdy na łyżwach wszystkie nasze mięśnie zaczynają pracować. ( Ręce i nogi muszą ze sobą współgrać, ale – koordynacja .

   Szkoła współpracuje z Uczniowski Klub łyżwiarstwa figurowego „UNIA” w Oświęcimiu, który posiada wyspecjalizowaną kadrę trenerską:

   • trenerzy i instruktorzy łyżwiarstwa figurowego,
   • trener zajęć wzmacniających,
   • trener przygotowania ogólnego,
   • trenerzy tańca i choreografii,
   • trener akrobatyki sportowej,
   • trener baletu,
   • trener przygotowania mentalnego.

   Nasza oferta zajęć treningowych:      

   • zajęcia specjalistyczne na lodzie,
   • zajęcia baletu,
   • gry i zabawy ruchowe,
   • zajęcia wzmacniające,
   • zajęcia przygotowania ogólnego,
   • zajęcia akrobatyczne,
   • Zajęcia treningu mentalnego.

   Co się u nas dzieje:

   • startujemy na zawodach: wojewódzkich, ogólnopolskich, mistrzowskich i międzynarodowych,
   • wyjeżdżamy na zgrupowania sportowe,
   • uczestniczymy w działalności charytatywnej,
   • prezentujemy nasze umiejętności w trakcje imprez kulturalnych,
   • tworzymy „MINI REWIĘ” na lodzie dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

   Współpracujemy również z:

   • klubami łyżwiarskimi zrzeszonymi w PZŁF,
   • klubami łyżwiarskimi ze Słowacji i Czech
   • Małopolskim Związkiem Kultury Fizycznej w Krakowie,
   • Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego,
   • Przedszkolami.

   Zgrupowania organizowane przez UKŁF „UNIA” w Oświęcimiu wraz z Szkołą Podstawową Sportową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu.

   1. Zgrupowania w górach: Krynica Zdrój
   2. Zgrupowania nad morzem: Mrzeżyno
   3. Zgrupowania specjalistyczne: Cieszyn, Bratysława, Toruń, Praga, Brno
   • Program zgrupowań:
    • zajęcia treningowe: trening: specjalistyczny, wzmacniający, wytrzymałości wszechstronnej w różnych formach ( gry i zabawy biegowe, rowery, gokarty, kajaki, rolki), taneczny, kształtujący gibkość, akrobatyczny
    • ogniska, wycieczki, konkursy, poznawanie ciekawych ludzi i miejsc.
    •  tematyka edukacyjna: zasady higieny życia sportowca ( dbałość o zdrowie i prawidłowe odżywianie), zasady fair play, wychowanie przez sport,
   • Doskonałe obiekty sportowe: hala treningowa z dostępem do wszystkich sal gimnastycznych w Mrzeżyńskim Centrum Sportu.

   Każdy zawodnik klubu jest jego członkiem. Klub prowadzi szkolenie uzupełniające w oparciu o dotacje z Urzędu Miasta w Oświęcimiu, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, projektów oraz sponsorów.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych