• OFERTA SZKOŁY

    • Naczelnym celem wychowawczym szkoły jest POMOC RODZICOM
     W WYCHOWANIU DZIECKA W ZGODZIE Z NADRZĘDNYMI WARTOŚCIAMI MORALNYMI, OGÓLNOLUDZKIMI.

     Nasza szkoła została utworzona w 1957 roku i mieściła się przez rok w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 8 został oddany do użytku 16 września 1958 roku. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8
     w Oświęcimiu.

      Szkoła Podstawowa Sportowa jest jedyną taką placówką w powiecie oświęcimskim. Uczą się w niej uczniowie uprawiający dyscypliny sportowe: pływanie, jazda figurowa na lodzie, tenis ziemny oraz piłka nożna. Szkoła wypracowała własne metody pracy z uczniem sportowcem. Kadra nauczycielsko-trenerska jest wysoko wykwalifikowana i nieustannie doskonali swój warsztat i metody pracy. Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych, informatyki. Nauka języków obcych i informatyki prowadzona jest od klasy pierwszej .

        
     Młodzież bierze udział w licznych akcjach rozwijających aktywność obywatelską, uczy się zasad demokracji, umiejętności dyskutowania, argumentowania, przyjmowania decyzji większości. Debaty odbywające się w szkole pozwalają młodzieży poznać aktualne problemy Polski, Europy i świata.
     W szkole odbywa się bardzo dużo konkursów i imprez. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.

     Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć na pomoc i zrozumienie nauczycieli. Rodzice są partnerami szkoły, bardzo aktywnie włączają się do współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
     Przy szkole utworzony został Uczniowski Klub Sportowy „Joker”, który bardzo ściśle współpracuje ze szkołą przy organizacji zawodów sportowych, wyjazdów na obozy sportowo – klimatyczne, „Zieloną szkołę”.
     Tradycją szkoły stały się cykliczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i rodziców do teatrów krakowskich.

     Co nas wyróżnia:

     • wysokie wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu w SP,
     •  wysokie lokaty w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych (pływanie, łyżwiarstwo figurowe, tenis ziemny, piłka nożna),
     • organizacja nauk pływania dla wszystkich uczniów klas drugich ze szkół podstawowych w Oświęcimiu,
     • prowadzenie klas sportowych w szkole podstawowej,
     • powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Joker”
     • powstanie Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Ósemka” zrzeszających zawodników  pływaków,
     • współpraca z UKP „Unia” , UKŁF „Unia”,
     • prężna działalność świetlicy szkolnej,
     • organizacja i prowadzenie wielu zawodów sportowych, imprez i obozów szkoleniowych (np. zawody „Już pływam”, „Zawody mikołajkowe”, Wielki Piknik Rodzinny „Koniec nudy, czas do budy”, Majowy Piknik Rodzinny „Poznajemy Wszechświat”, adwentowy jarmark – „Weihnachtsmarkt”, współzawodnictwo klas „Liga Klas”, Miejsko – Gminny Konkurs Informatyczny),

     Czym dysponujemy:

     • dwudziestoma salami lekcyjnymi i pracowniami przedmiotowymi,
     • nowoczesną halą sportową,
     • siłownią,
     • boiskiem zewnętrznym,
     • salą komputerową z dostępem do Internetu,
     • salą gimnastyczną z nowoczesną nawierzchnią,
     • salką do gimnastyki korekcyjnej,
     • biblioteką z czytelnią,
     • świetlicą szkolną,
     • salą terapii logopedycznej i indywidualnej,
     • placem zabaw 

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych