•  Maria Skłodowska-Curie

   15 grudnia 1967r. z okazji dziesięciolecia istnienia szkoły, Maria Skłodowska- Curie stała się jej patronką.

   Życiorys

   Urodziła się w 1867 roku w Warszawie, w Królestwie Polskim, które było wówczas częścią Imperium Rosyjskiego.

   Była dwukrotną laureatką Nagrody Nobla – z fizyki i z chemii. Osobą wybitną, zaangażowaną społecznie w budowanie lepszego zaplecza pedagogicznego, medycznego i naukowego, której rzeczywisty wkład w rozwójcywilizacyjny jest dotąd jeszcze nieoceniony. Była oprócz tego, że naukowcem, również lekarzem, prawnikiem i sprawną dziennikarką.

   Była, i być może od tego trzeba zacząć, pierwszą kobietą, która zdała egzamin wstępny na wydział fizyki i chemii. Do zasług podstawowych należy fakt, iż razem z mężem Piotrem Curie odkryła nowy pierwiastek chemiczny zwany polonem, a którego nazwę dedykowała jak widać ojczyźnie. Za badania nad radioaktywnością pierwiastków małżonkowie Curie otrzymali Nagrodę Nobla w 1903 roku. Maria Curie-Skłodowska została oprócz tego uhonorowana tytułem doktora fizyki. W 1911 roku Maria otrzymała drugą Nagrodę Nobla za pracę nad własnościami chemicznymi i fizycznymi pierwiastków promieniotwórczych oraz za pracę dotyczące metod ich wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności.

   Miała ze swoim mężem Pierre’em Curie dwie córki: Eve Curie i Irene Joliot-Curie.

   Zmarła w 1934 roku z powodu ostrej białaczki leukopenicznej. Jako przyczynę wskazuje się wieloletni kontakt z pierwiastkami promieniotwórczymi, jednak współcześni naukowcy przychylają się bardziej do tezy, że było to związane z nadmiernym kontaktem z promieniami rentgenowskimi.

    

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych