• Program "Przedszkolaki w naszej szkole"

   • Szkoła realizuje w tym roku szkolnym 2023/2024 program współpracy z miejskimi przedszkolami w Oświęcimiu o nazwie „PRZEDSZKOLAKI W NASZEJ SZKOLE”.

    CELE PROGRAMU:

    • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, prezentowanie oferty edukacyjnej.
    • Przygotowanie sześciolatków do podjęcia nauki w szkole i zaspakajanie u dzieci ciekawości związanej z rozpoczęciem nauki. Zapoznanie z atmosferą panującą w szkole, warunkami lokalowymi. 
    • Budzenie zainteresowań nauką szkolną oraz zachęcanie do uprawienia różnych wybranych indywidualnie dyscyplin sportowych.
    • Integrowanie środowiska szkolnego i środowisk przedszkolnych.
    • Kształtowanie u uczniów klas 1-3 pozytywnych postaw społecznych w stosunku do przyszłych uczniów szkoły.
    • Stała wymiana informacji między nauczycielami na poziomie szkoły i przedszkola. Wspólne planowanie działań i stała współpraca.

    OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:

    wychowawcy i uczniowie z klas 1-3, trenerzy poszczególnych dyscyplin sportowych,

    wychowawcy i wychowankowie przedszkoli z terenu miasta Oświęcim

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu
   • 33 842-39-54
   • ul. Słowackiego 41 32-602 Oświęcim Poland
   • Kierownik gospodarczy 33 841 17 60 Kierownik hali sportowej 33 841 17 61 e-mail do kierownika hali: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl Pedagog/psycholog 33 841 17 62 Intendentka 33 841 17 63
 • Galeria zdjęć

   brak danych